foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Lp.

Imie i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wychowawstwo

Opieka nad gab.

Dodatkowe obowiazki

1

 

Elzbieta Szubertowicz

edukacja wczesnoszk.

oddzial szesciolatków, Struga

gab.

6-latków

 

-

2

 

Alicja Winiarska

edukacja wczesnoszk.

oddzial szesciolatków,

St. Bogaczowice

 

7

 

ksiega protokolów

3

Jadwiga Tryniecka

edukacja wczesnoszk.

klasa I

11

przewodniczaca zespolu edukacji wczesnoszkolnej

4

– Krystyna Smieszek-Swietalska

edukacja wczesnoszk.

klasa I - II

gab. kl I-II

nadzór nad szkola filialna w Strudze

5

Ewa Rajca

edukacja wczesnoszk.

klasa II

2

kolo ekonomiczne „Grosik”

6

Teresa Wojdala

edukacja wczesnoszk.

klasa III

10

koordynator programu „Sprawny Dolnoslazaczek”

7

Janina Skarzynska

edukacja wczesnoszk.

klasa III

w Strudze

gab. kl III

-

8

Bogumila Korzeniowska

matematyka: Va

klasa Va

-

opiekun PCK

9

Jadwiga Harmak

j. polski: Vb

-

-

-

10

Radoslawa Stramel-Switenka

j. polski:

kl. Va, VI

-

9

kronika szkolna,

przewodniczaca zespolu humanistycznego

i zespolu monitoringu SP

11

Dorota Deja

j. polski: IV

klasa IV

-

-

12

Grzegorz Kozlowski

wf: IVab ch.,

Vab ch.,

VIab ch.

-

hala

koordynator edukacji dla bezpieczenstwa

13

Leslaw Nogawka

wf: IV dz.

-

hala

koordynator d.s. naglosnienia i radiowezla

14

Malgorzata Noskowska

j. angielski:

I – VI

-

-

-

15

Anna Palczak-Skwarek

muzyka i plastyka

IV-VI

 

-

 

9

 

dekoracja szkoly

13

Joanna Poczatek

przyroda:

V-VI

wdz: V

-

16

-

14

Ewa Rózycka

matematyka: Vb, VIab

-

-

przewodniczaca zespolu matem. – przyrodniczego

15

Elzbieta Bukalska

historia:

IV – VI

Vb

15

-

16

Bogumila Stepien

technika:

IV – V

przyroda: IV

ed. wczesn.

-

15

opiekun zespolu „Bogaczowiczanie”

17

Janina Strzyz

religia:

O- VI

VIa

18

opiekun Eucharystyczn. Ruchu Mlodych

18

Joanna Sube

informatyka: Vab – VI ab wf: Vab dz.,

     VIab dz.

matemat.: IV

VIb

17

- opiekun SU

- opiekun strony szkoly www.zs.p9.pl

- opiekun e-klasy SP

19

Malgorzata Galazka

j. angielski:

kl VIb

-

-

-

20

Dorota Dabrowska

logopeda

-

gab. logopedy

nadzór nad sprzetem do biofeetback’u

Contribute!
Books!
Shop!