foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

 

  Gmina Stare Bogaczowice realizuje projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach”.

Zgodnie z audytem energetycznym, budynek objęty projektem, ze względu na okres, kiedy został wybudowany, nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Dodatkowo, obecna instalacja c.o. w budynku znajduje się w stanie technicznym niezadowalającym i wymaga wymiany na nową z nowoczesnymi grzejnikami płytowymi z zaworami termostatycznymi i podpionowymi dostosowanymi do nowego systemu grzewczego. Kotłownia olejowa cechuje się niską sprawnością i efektywnością. Stan techniczny kotłów określono jako niezadowalający – nadają się do wymiany. Z powyższego wynika, że budynek objęty projektem wymaga przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej. 

Celem ogólnym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Stare Bogaczowice, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach.  Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, tj.: 1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej; 2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektu; 3. Poprawa warunków użytkowania obiektu użyteczności publicznej. W ramach projektu zostaną zrealizowane wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4 096,46 m2;

2. Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 558 140 kWh/rok;

3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 148,7 tony równoważnika CO2.

Wartość projektu ogółem: 2 018 520,29 PLN, wkład UE: 1 712 342,24 PLN”. 

Contribute!
Books!
Shop!