foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach

w dniu 1 września 2020 r.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

1 września 2020 zapraszamy na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021!

Z uwagi na dalszą potrzebę zachowania dystansu społecznego oraz stosowania się do zaleceń służby sanitarnych będzie ono przebiegało inaczej niż w poprzednich latach:

 • Zmuszeni jesteśmy zrezygnować z jednego wspólnego spotkania uczniów na sali gimnastycznej. Poszczególne klasy spotkają się z wychowawcami o godz. 10.00, według zamieszczonego poniżej harmonogramu, w przydzielonych salach lekcyjnych (nastąpiła zmiana numeracji sal).

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCĄ KLAS

Klasa Imię i nazwisko nauczyciela Nr sali Uwagi
0 Alicja Winiarska 4 główne wejście, parter(budynek dolny)
I A Janina Skarżyńska 6 główne wejście, I piętro(budynek dolny)
I B Danuta Cichura 5 główne wejście, parter(budynek dolny)
II A Bogumiła Stępień 7 główne wejście, I piętro(budynek dolny)
III A Sylwia Stefaniuk 2 główne wejście, parter(budynek dolny)
III B Beata Galanty Kozłowska 1 główne wejście, parter(budynek dolny)
IV A Renata Wierzbicka 15 górne wejście, parter (budynek górny)
IV B Joanna Sube 9 główne wejście, I piętro(budynek dolny)
V A Elżbieta Bukalska 17 górne wejście, I piętro (budynek górny)
VI A Małgorzata Matuszna 11 główne wejście, I piętro(budynek dolny)
VI B Małgorzata Gałązka 20 górne wejście, I piętro (budynek górny)
VII A Katarzyna Jachwan 13 górne wejście, II piętro, (budynek dolny)
VII B Dorota Deja 14 górne wejście, parter (budynek górny)
VIII A Małgorzata Cisowska 12 górne wejście, II piętro (budynek dolny)
VIII B Agnieszka Wójcikiewicz 16 górne wejście, I piętro (budynek górny)
 • Do budynku szkolnego wchodzimy przez drzwi wejściowe w maseczce ochronnej!!!. – dolne – klasy : 0 .Ia, I b, II, III a, III b, IV b i VI a. Pozostałe klasy : IV a, V, VI b, VII a, VII b VIII a, VIII b – wejściem górnym. Obowiązkowo dezynfekuj dłonie. Maseczkę możesz zdjąć po wejściu do klasy, zachowując odstęp.
 • Dzieci miejscowe, dochodzące, bądź dowożone przez rodziców, przybywają do szkoły nie wcześniej niż 5-10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia spotkania z wychowawcą.
 • Dziecku może towarzyszyć maksymalnie jeden rodzic lub opiekun – dotyczy to tylko dzieci i uczniów z klas 0 i Ia i Ib. Rodzice/opiekunowie uczniów klas II-VIII czekają na swoje dzieci przed budynkiem szkoły.
 • WAŻNE – Wszystkie osoby wchodzące do budynku dezynfekują ręce i muszą mieć założone maseczki ochronne (lub przyłbice).
 • Po zakończeniu spotkania z wychowawcą spokojnie i z zachowaniem dystansu opuszczamy budynek szkoły.
 • Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły według harmonogramu.

Harmonogram przywozu uczniów w dniu 1 września 2020 r.

Kierunek: Gostków – Stare Bogaczowice (szkoła)

L.p. Miejscowość

Godzina odjazdu

I kurs

1 Gostków (pętla) 8:00
2 Nowe Bogaczowice, Główna 38 8:07
3 Stare Bogaczowice, Główna 10 8:15
4 Stare Bogaczowice, Szkoła 8:20

Kursy poranne                                                                                                         

Kierunek: Sady Górne – Cieszów – Chwaliszów - Stare Bogaczowice (szkoła)

L.p. Miejscowość

Godzina odjazdu

I kurs

dla klas 4-8

Godzina odjazdu

II kurs

dla klas 0-3

1 Sady Górne, (Rondo koło boiska) 7:15 -
2 Cieszów Górny, Główna 6 G 7:25 9:15
3 Cieszów Dolny, Główna 21 B 7:26 9:16
7 Chwaliszów, Główna 80 7:30 9:20
12 Stare Bogaczowice, Główna 252 7:38 9:28
13 Stare Bogaczowice, Szkoła 7:45 9:40

Kursy poranne

Kierunek: Lubomin – Struga - Stare Bogaczowice (szkoła)

L.p. Miejscowość

Godzina odjazdu

I kurs

1 Lubomin, Główna 54 (pętla) 8:35
4 Struga, Kolejowa 1 8:39
7 Stare Bogaczowice, Szkoła 8:55
 • Powrotne kursy będą uzależnione od ilości dzieci.

 

Kursy powrotne w dniu 1 września 2020 r.

 

 • Kursy powrotne są uzależnione od liczby uczniów

Pierwsza wersja – dotyczy pełnego obłożenia autobusu szkolnego

1 września 2020 I kurs Chwaliszów / Cieszów / Sady 10:45
II kurs Cieszów / Sady 11:05
III kurs Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. 11:35
IV kurs Struga / Lubomin 12:05
 • Druga wersja – dotyczy odjazdów, jeżeli część uczniów będzie przywieziona i odebrana przez rodziców.
1 września 2020 I kurs Chwaliszów 10:45
II kurs Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. 11:10
III kurs Struga / Lubomin 11:45
 • Dla wszystkich uczniów dojeżdżających szkoła zapewnia opiekę świetlicową.
  • Klasy 0-III grupa I (Sady, Gostków-Nowe Bogaczowice-Stare Bogaczowice (doj.) - opiekun M. Matuszna, sala nr 3 (parter);
  • Klasy IVa, IVb, V, VI a (Sady, Cieszów, Chwaliszów ) – opiekun J.Początek, sala nr 9

(I piętro)

 • Klasy VI b, VII a, VII b, VIII a, VIII b (Sady, Cieszów, Chwaliszów) – opiekun E.Bukalska, sala nr 17 (I piętro górny budynek)
 • Klasy II a, III a, III b, IV a, IV b, Va, VI a, (Gostków, Nowe Bogaczowice, Stare Bogaczowice doj.) – sala nr , opiekun J.Skarżyńska, sala nr 6 (I piętro, dolny budynek)
 • Klasy VIa, VI b, VII a, VII b, VIII a, VIII b (Gostków, Nowe Bogaczowice, Stare Bogaczowice doj.) – opiekun B.Korzeniowska, sala nr 18, (I piętro górny budynek)
 • Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi po spotkaniach z wychowawcą, pełnią wychowawcy klas, którzy o określonej godzinie wypuszczają dzieci dojeżdżające do autobusu.
 • W naszej szkole wyznaczone są kanały komunikacyjne , zaznaczone taśmami. Po szkole będzie się można poruszać tylko po nich. Szczegółowe procedury niebawem pojawią się na naszej stronie.

Wierzymy, że dzięki wspólnej dyscyplinie oraz wysiłkowi zarówno dzień rozpoczęcia roku szkolnego jak i następne dni nauki będą przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze.

                                                                                                          Do zobaczenia

                                                                                                                     

Contribute!
Books!
Shop!