foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Odjazdy autobusów po zajęciach lekcyjnych

od 31.05.2021 r.

 

Dzień tygodnia Kurs Kierunek godzina odjazdu
PN autobus Cieszów / Chwaliszów / Sady – kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 5a 12:40
bus Gostków / Nowe Bogaczowice – kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 5a 13:25
bus Gostków / Nowe Bogaczowice – kl. 4a, 4b, 6a, 6b 13:55
autobus Struga / Lubomin – kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b 13:35
autobus Cieszów / Chwaliszów / Sady – kl. 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b 14:30
bus Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. – kl. 7a, 7b, 8a, 8b Ok.15:15
autobus Struga / Lubomin/– kl. 7a, 7b, 8a, 8b 15:15
WT autobus Cieszów / Chwaliszów / Sady – kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 6b 12:40
bus Gostków / Nowe Bogacz. – kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 6b 13: 25
bus Gostków / Nowe Bogaczowice- . – kl. 4a, 4b, 5a 13:55
autobus Struga / Lubomin – kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6b 13:35
autobus Cieszów / Chwaliszów / Sady – kl. 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 8a, 8b 14:30
bus Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. – kl. 6a, 7a, 7b, 8a, 8b Ok.15:15
autobus Struga / Lubomin/Chwaliszów/Cieszów/ Sady – kl. 7a, 7b, 8a, 8b 15:15
ŚR autobus Cieszów / Chwaliszów / Sady – kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 6a 12:40
bus Gostków / Nowe Bogacz. – kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 6a 13:25
bus Gostków / Nowe Bogacz. – kl. 4a, 4b, 5a, 6b, 13:55
autobus Struga / Lubomin – kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6b, 13:35
autobus Cieszów / Chwaliszów /– kl. 4a, 4b, 5a, 6b, 14:30
bus Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. – kl. 7a, 7b, 8a, 8b Ok.15:15
autobus Struga / Lubomin/Chwaliszów/Cieszów/Sady– kl. 7a, 7b, 8a, 8b 15:15
CZW autobus Cieszów / Chwaliszów / Sady kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b,5a, 6a, 6b 12:40
bus Gostków / Nowe Bogacz. kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b 13: 25
bus Gostków / Nowe Bogacz. kl. 5a, 6a, 6b 13: 55
autobus Struga / Lubomin kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b,5a, 6a, 6b 13:35
bus Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. kl. 7a, 7b, 8a, 8b Ok.15:15
autobus Struga / Lubomin/Chwaliszów/Cieszów/Sady kl. 7a, 7b, 8a, 8b 15:15
PT autobus Cieszów / Chwaliszów / Sady kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, 12:40
bus Gostków / Nowe Bogacz. kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 13:25
autobus Struga / Lubomin kl. 0,1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b,5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b 13:35
autobus Cieszów / Chwaliszów / Sady kl. 5a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b 14:10
bus Gostków / Nowe Bogacz. / Stare Bogacz. kl. 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b 13.55
Contribute!
Books!
Shop!