foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Zmiany w organizacji pracy szkoły od 4 maja 2021 r. 

 

 

 1. Od 4 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. , realizacja obowiązku szkolnego w szkole będzie wykonywana według następującego planu:
 • - Dzieci z oddziału przedszkolnego realizują zajęcia stacjonarnie, jak dotychczas.
 • - Uczniowie z klas I-III uczą się stacjonarnie.
 • - Uczniowie z klas IV – VIII do 16 maja br. realizują naukę zdalnie, jak dotychczas.
 • 2. Wyjazdy rano z poszczególnych kierunków według planu październikowego.

3. Czas wyjazdu z miejscowości początkowych rano, przed zajęciami:

 •     Sady 6.45 - bus
 •     Cieszów/Chwaliszów – wyjazd z Cieszowa 7.00 – autobus/bus szkolny,
 •     Gostków/ Nowe Bogaczowice – wyjazd z Gostkowa - 7.30 – bus kursowy
 •     Lubomin / Struga – wyjazd z Lubomina – 7.30 - autobus/bus szkolny,

 

4. Powroty uczniów odbywać się będą autobusem szkolnym.

 • Godz. 12.40 – kierunek Chwaliszów / Cieszów / Sady – autobus/bus szkolny
 • Godz. 13.30 – kierunek Gostków / Nowe Bogaczowice - bus kursowy
 • Godz. 13.30 – kierunek Struga / Lubomin - autobus/bus szkolny

 

5. Organizacja pracy świetlic realizowana będzie według harmonogramu:

 • Świetlica ranna
Poniedziałek Godz. / Klasy Opiekun
Sala nr 3 6.45- 7.45. Dzieci zapisane na długą świetlicę, uczniowie z klas 0, Ia, Ib, dzieci z Sadów M.Matuszna (60)
Sala nr 2 7.15 – 7.45. Uczniowie z klas II a, III a, III b S.Stefaniuk (30)
Wtorek Godz. / Klasy  
Sala nr 3 6.45- 7.45. Dzieci zapisane na długą świetlicę, uczniowie z klas 0, Ia, Ib, dzieci z Sadów M.Matuszna (60)
Sala nr 2 7.15 – 7.45. Uczniowie z klas II a, III a, III b J.Początek (30)
Sala nr 3 7.45- 8.45. Uczniowie nie uczestniczący w zajęciach wyrównawczych/ religii, gimnastyce korekcyjnej M.Matuszna (60)
Środa Godz. / Klasy  
Sala nr 3 6.45- 7.45. Dzieci zapisane na długą świetlicę, uczniowie z klas 0, Ia, Ib, dzieci z Sadów M.Matuszna (60)
Sala nr 2 7.15 – 7.45. Uczniowie z klas II a, III a, III b S.Stefaniuk (30)
Czwartek Godz. / Klasy  
Sala nr 3 6.45- 7.45. Dzieci zapisane na długą świetlicę, uczniowie z klas 0, Ia, Ib, dzieci z Sadów S.Stefaniuk (60)
Sala nr 2 7.15 – 7.45. Uczniowie z klas II a, III a, III b A.Palczak – Skwarek (30)
     
Piątek Godz. / Klasy  
Sala nr 3 6.45- 7.45. Dzieci zapisane na długą świetlicę, uczniowie z klas 0, Ia, Ib, dzieci z Sadów S.Stefaniuk (60)
Sala nr 2 7.15 – 7.45. Uczniowie z klas II a, III a, III b J.Początek(30)
Sala nr 3 7.45- 8.45. Uczniowie nie uczestniczący w zajęciach wyrównawczych/ terapii, gimnastyce korekcyjnej B.Kozłowska
 • Świetlica popołudniowa
Poniedziałek Godz. / Klasy Opiekun
Lekcja 5 / sala nr 3 11.30-12.30 B.Kozłowska (60)
Lekcja 6 / sala nr 8 12.30-13.30 A.Palczak -Skwarek
Świetlica długa / sala nr 3 12.30-16.30 J.Strzyż (240)
Wtorek Godz. / Klasy  
Lekcja 6 / sala nr 2 12.30-13.30 J.Skarżyńska (60)
Świetlica długa / sala nr 3 12.30-16.30 A.Palczak – Skwarek (240)
Środa Godz. / Klasy  
Lekcja 6 / sala nr 2 12.30-13.30 J.Skarżyńska (60)
Świetlica długa / sala nr 3 12.30-16.30 J.Strzyż (240)
Czwartek Godz. / Klasy  
Lekcja 5 / sala nr 3 11.30-12.30 A.Palczak –Skwarek (60)
Lekcja 6 / sala nr 8 12.30-13.30 A.Palczak –Skwarek (60)
Świetlica długa / sala nr 3 12.30-16.30 J.Strzyż (240)
Piątek Godz. / Klasy  
Lekcja 6 / sala nr 2 12.30-13.30 J.Strzyż (60)
Świetlica długa / sala nr 3 12.30-16.30 A.Winiarska (240)

 

 

6. Zajęcia wynikające z orzeczeń mogą odbywać się w trybie stacjonarnym w Szkole po złożeniu wniosku przez rodziców do dyrektora szkoły.

7. Praca biblioteki szkolnej jest wykonywana w formie stacjonarnej celem umożliwienia uczniom korzystania z jej księgozbioru.

               

                                  Dyrektor szkoły


Contribute!
Books!
Shop!