foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Uprzejmię informuję iż świetlica popołudniowa będzie czynna w normalnych godzinach pracy czyli od 12:40 do 16:30

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Adrian Furmaniak

Contribute!
Books!
Shop!