foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Zgodnie z wytycznymi Dolnosląskiego Kuratora Oświaty w dniu 03 czerwca 2019 r. o godz. 16:30 zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów na zebrania, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiąujące na terenie naszej szkoły oraz instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowawczej. 

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach

 

Contribute!
Books!
Shop!