foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

L.P Nauczyciel Klasa / Przedmiot Dzień /nr lekcji
1 E. Bukalaska VIII   historia i wos 16.05.2019      7 i 8 lekcja
2 J. Początek VII     biologia 23.05.2019       7 lekcja
3 D. Deja VII   j. polski 06.06.2019     7 i 8 lekcja
4 J. Kuraś IVb   j.angielski 20.05.2019     6 i 7 lekcja
5 J. Kuraś IVb   j.angielski 15.05.2019     7 lekcja
6 J. Kuraś IVb   j.angielski 22.05.2019   7 lekcja
7 J .Sube Vb   matematyka 20.05. 2019 6 i 7 lekcja
8 J. Sube Vb matematyka 27.05.2019 6 i 7 lekcja
9 M. Strzyż VI muzyka 16.05.2019   8 lekcja
10 E. Bukalska VI historia 16.05.2019 6 lekcja
11 B. Korzeniowska VI przyroda 15.05.2019 7 lekcja
12 K. Świętalska III ed. wczes. 16,23,30.05.2019 5 lekcja
13 K. Świętalska III ed. wczes. 6,13.06.2019 5 lekcja
14 J. Chomicz VIII fizyka 30.05.2019 8 lekcja
15 B. Korzeniowska VIII geografia 30.05.2019 7 lekcja
16 J. Początek VIII biologia 13.06.2019 7 i 8 lekcja
17 B. Korzeniowska VI przyroda 16.05.2019 7 lekcja
18 E. Bukalska VI historia 23.05.2019 6 lekcja
19 B. Korzeniowska VI przyroda 23.05.2019 7 lekcja
20 D. Deja VII j. polski 23.05.2019 8 lekcja
Contribute!
Books!
Shop!