foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

                          Egzamin ósmoklasisty


Egzamin ósmoklasisty potrwa trzy dni i kolejno sprawdzi wiedzę uczniów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Testy będą przeprowadzone w formie pisemnej, a w arkuszach znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną udostępnione 14 czerwca, a zaświadczenia o ich wyniku zostaną przekazane 21 czerwca.

 

                       Harmonogram


Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w głównym terminie, będą mogli skorzystać z dodatkowego terminu zaplanowanego na czerwiec. Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram egzaminów w terminach głównym oraz dodatkowym.

                   

                    Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – termin główny:

 

15 kwietnia 2019 (poniedziałek)   -   język polski – godz. 9.00 (120 minut)

 

16 kwietnia 2019 (wtorek) -  matematyka – godz. 9.00 (100 minut)

 

17 kwietnia 2019 (środa) -   język obcy nowożytny – godz. 9.00 (90 minut)

 

            Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – termin dodatkowy:

 

3 czerwca 2019 (poniedziałek) -  język polski – godz. 11.00

 

4 czerwca 2019 (wtorek)  -  matematyka – godz. 11.00


5 czerwca 2019 (środa)-  język obcy nowożytny – godz. 11.00

Contribute!
Books!
Shop!