foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Informuję, że dnia 9 kwietnia 2019 r. strajk nauczycieli i pracowników obsługi będzie kontynuowany w naszej Szkole aż do odwołania. W związku z powyższym zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z kontynuowaniem akcji strajkowej w szkole dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki wszystkim dzieciom. Proszę Rodziców, którzy przyprowadzą swoje dzieci do szkoły w najbliższych dniach o wcześniejszą informację telefoniczną.
Dziękuję za wyrozumiałość i współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 

Contribute!
Books!
Shop!