foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Informuję, że Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach, w związku z niepowodzeniem prowadzonych przez organizacje związkowe rozmów ze stroną rządową, w poniedziałek 8 kwietnia, zgodnie z przeprowadzonym referendum i jego wynikami podjeła akcję strajkową.

                           Dyrektor Szkoły Adrian Furmaniak

Contribute!
Books!
Shop!