foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach przypomina iż w dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 r. w czasie egzaminów gimnazjalnych klasy VI, VII, VIII mają wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pozostałe klasy obowiązuje normalny tok nauki. Podczas egzaminu ósmoklasisty  w dniach 15 – 17 kwietnia wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych mają klasy V, VI, VII pozostałe klasy obowiązuje normalny tok nauki

                                                                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                        mgr  Adrian Furmaniak 

Contribute!
Books!
Shop!