foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Terminy egzaminu gimnazjalnego:

 

1. Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:

 

 część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

 

 część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00


 język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

 

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych (udokumentowanych stosownym zwolnieniem-zaświadczeniem) nie może wziąć udziału w egzaminach gimnazjalnych w głównym terminie – może podejść do egzaminów w terminie dodatkowym.

 

2. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

 

 część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00


 część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00


 język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)
☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:


 14 czerwca 2019 r. z egzaminu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu (data wydania zaśw.: 21.06.2019 r.)

 

Contribute!
Books!
Shop!