foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

                    DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE

 

01.04.2019r. zapraszamy na śródsemestralne zebrania klasowe, które rozpoczną się o godz. 17.00 dla klas 0 - V oraz o godz. 16.30 dla klas VI - VIII i                                                    oddziałów gimnazjalnych.

                                               

                                              ZAPRASZAMY !

Contribute!
Books!
Shop!