foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Dyrekcja Szkoły Podstawowej zaprasza rodziców/opiekunów na zebrania klasowe, które odbędą się 10 grudnia 2018r. o godz. 16.00. Są to zebrania na miesiąc przed klasyfikacją semestralną.
Zapraszamy!

Contribute!
Books!
Shop!