foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Dyrekcja Szkoły Podstwowej w Starych Bogaczowicach uprzejmie informuje iż dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych. Szkoła w/w dniu bedzie nieczynna

Contribute!
Books!
Shop!