foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

12 II 2015r. odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach. Do II etapu zakwalifikowało się troje uczniów z klasy III b - Arletta Burdek, Paulina Fąka i Karol Wojtkowski. II etap miał charakter ustny. Uczniowie rywalizowali w grupach, a zadania, z którymi musieli się zmierzyć, dotyczyły wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz umiejętności komunikowania się w j. angielskim w różnych sytuacjach życiowych. Organizatorzy konkursu położyli nacisk na komunikację i reakcję na postawione problemy. Uczniowie musieli np. : zareklamować wylosowany produkt, odegrać scenki, wykazać się znajomością wiedzy nt. filmu, muzyki, polityki czy słynnych postaci angielskiego obszaru językowego. Uczniowie naszej szkoły zdobyli III miejsce wykazując się szeroką wiedzą i wysokim poziomem znajomości języka angielskiego, również kreatywnością, humorem i odwagą. 

Udział w konkursach to dodatkowa forma kształcenia języka oraz motywacja do pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych.

Tym bardziej cieszy udział uczniów i ich sukcesy w konkursach. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego "Pionier" ucz. kl. III b Arletta Burdek zdobyła tytuł laureata, a Paulina Fąka i Karol Wojtkowski (kl. III b) - uzyskali wyróżnienie. W Olimpiadzie "Olimpus" tytuł laureata ponownie uzyskała Arletta Burdek oraz Karol Wojtkowski. Gratulacje!

Te wysokie wyniki to m.in. efekt dodatkowej, systematycznej pracy pozalekcyjnej realizowanej na zajęciach koła języka angielskiego.

 

Contribute!
Books!
Shop!