foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

   

     Zgodnie  z  harmonogramem   pracy  w  bieżącym  semestrze – we  wtorek,  9 grudnia   uczniowie  klas  II a,b  przedstawili  efekt  swojej  pracy  dot. projektów  edukacyjnych.

Przez  ostatnie  2  miesiące  grupy  opracowywały  wybrane  przez  siebie  tematy/problemy  z  różnych  dziedzin  nauki: j. polski, j. niemiecki, historia, biologia, fizyka, geografia, zajęcia techniczne, (w  zakresie  edukacji  dla  bezpieczeństwa – zostaną  przestawione  w  czerwcu 2015r., natomiast   z  dziedziny  sportu  -  w  czasie  podsumowania  zajęć  sportowo- rekreacyjnych podczas  ferii  zimowych  roku  2014/2015).

Wszyscy, którzy  opracowywali  swoje  zadania - mają  świadomość   współodpowiedzialności  za  losy  całej  grupy, konieczności  poszerzania  własnych  wiadomości  i  umiejętności , w  celu  podniesienia  jakości  prezentowanych  projektów -  kształcenia  umiejętności  selekcjonowania  informacji  z  interesujących  nas  tematów/problemów, trudności  zainteresowania  wszystkich  obserwatorów  prezentowanymi  tematami.

Dziękuję  wszystkim  uczniom  za  opracowania  i  ich  prezentację  a  nauczycielom -  opiekunom  merytorycznym- za  pomoc  w  realizacji  ww. zadania.

Contribute!
Books!
Shop!