foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wychowawstwo

Opieka nad gab.

Dodatkowe obowiązki

1

Renata Wierzbicka

matematyka: I – IIIa

Ia

6

- przewodnicząca zespołu matem. – przyrodniczego

2

Małgorzata Gałązka

j. angielski:  I –III

Ib

19

opiekun SU

3

Agnieszka Wójcikiewicz

j. niemiecki: I – III

wdż: I - III

IIa

9

-

4

Dorota Deja

j. polski: IIab

IIb

10

-

6

Elżbieta Bukalska

historia: I – III

IIIa

-

- przewodnicząca zespołu monitoringu

7

Bogumiła Korzeniowska

matematyka: IIIb

biologia: I – III

informatyka: I

IIIb

11

- wolontariat

- koordynator zdjęć szkolnych

8

Janusz Chomicz

fizyka: I-III

informatyka: II

zaj. tech.: I – II

ed. dla bezp.: II

-

12

- administartor strony szkoły www.zs.p9.pl

- opieka nad komputerami

- zdjęcia szkolne

9

Małgorzata Faściszewska

wos: II - III

geografia: I - III

-

-

-

10

Jadwiga Harmak

j. polski: II - III

-

5

- przewodnicząca zespołu humanistycznego

- opiekun szkolnej gazetki „Kleks”

11

Grzegorz Kozłowski

wf: Iab i IIIab chł.

-

hala

-

12

Małgorzata Miela

pedagog

-

gab. pedagoga

przewodnicząca zespołu wychowawczego

13

Lesław Nogawka

wf:  Iab dz., III dz.

II ab chł + dz.

-

hala

- koordynator d.s. nagłośnienia i radiowęzła

- opiekun LUKS „Lider”

14

Małgorzata Noskowska

j. angielski: Ia (gr.II)

-

-

-

15

Anna Palczak-Skwarek

muzyka: I – III

plastyka: I – III

zaj. art.:  I – II

-

10

-

16

Joanna Początek

chemia: I – III

-

11

- księga protokołów GM

17

Janina Strzyż

religia: I - III

-

-

Eucharystyczny Ruch Młodych

18

Krystyna Witkowska-Nogawka

etyka: I, III

-

-

koło teatralne

Contribute!
Books!
Shop!