foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

W dniach 19 - 21 września już 21 raz w Polsce sprzątaliśmy Świat. Uczniowie Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach od lat uczestniczą w tej akcji. Klasy 5, 6latków i I - III sprzatały Świat z wychowawcą, klasy IV - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum sprzątali swoje wioski z opiekunami świetlic środowiskowych. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem TURYSTO! SZANUJ ŚRODOWISKO! Więcej informacji na stronie www.naszaziemia.pl.

Wszystkim zaangażowanym w akcję Sprzątanie Świata dziękuję i zapraszam za rok!

Bogumiła Korzeniowska

cimg0023
cimg0023 cimg0023
cimg0024
cimg0024 cimg0024

Contribute!
Books!
Shop!