foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Informacje wstępne o nowym roku szkolnym 2014/2015:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego - uroczysty apel:

a) Struga - 8/15

b) Stare Bogaczowice - 9/00.

2. Msza św. w kościele w Starych Bogaczowicach - godz. 8/00.

3. Rozkład jazdy autobusów szkolnhych - rano:

a) Gostków, Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, Struga, Lubomin - wg planu z poprzedniego roku,

b) Cieszów, Chwaliszów, Wrony:

        I kurs: 7/20 Wrony, 7/30 Cieszów I, 7/35 Cieszów II, 7/40 Chwaliszów Dolny,

       7/55 Chwaliszów, 7/50 Stare Bogaczowice - szkoła

        II kurs (klasy 0-III)

              8/15 wyjazd spod szkoły, 8/25 Chwaliszów 50, 8/35 - Stare Bogaczowice, szkoła

c) Sady Górne (skrzyżowanie): 6/40, 6/48 - Stare Bogaczowice, szkoła.

4. Rozkład jazdy autobusów po lekcjach nie ulega zmianie. Sady odjeżdżają codziennie II kursem.

5. "Kartę świetlicy" należy przekazać wychowawcy lub do sekretariatu do 3 września (po zapoznaniu się rodziców z planem lekcji dziecka).

6. Ubezpieczenie: 32 zł + 1 zł Assistance tj. korzystanie z korepetycji, jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcjach w wyniku choroby/wypadku dłużej niz 10 dni.

Contribute!
Books!
Shop!