foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Z art. 42 ust. 2 (tzw. „karciane” = 2 godziny/tydzień)

Inne zajęcia niepłatne

(ponad art. 42)

SPE

(Specjalne Potrzeby Edukacyjne)

zajęcia wyznaczone przez dyrektora

zajęcia z art. 42 realizowane

wg własnej inwencji

Dorota Bukalska

-

świetlica

(40 minut + 45 minut)

-

-do XII– projekt edukacyjny

- wtorek 8 l. - zajecia dodatkowe kl. IIIab

-konsultacje dla ucznia 7/00 - 7/25

Janusz Chomicz

 

świetlica

(45 minut) karta rowerowa– wg potrzeb

 

koło on-line z fizyki:

środa 18/00 – 18/30

koło fizyki: środa 7/00 - 7/45 (wg potrzeb)

Dorota Dąbrowska

-

-

biofeedback

 

Dorota Deja

-

-

-

-SPE (zajęcia wyrównawcze) poniedziałek, środa, piątek 7/15 - 7/45  (kl. IIab)

Małgorzata Faściszewska

-

-

-

konsultacje:

piątek 13/30 -14/20

Małgorzata Gałązka

          -

        

świetlica

(40 minut)

opieka nad SU

(wg potrzeb),

organizacja imprez SU

poniedziałek: 8 i 9 lekcja - praca z uczniem zdolnym

piątek 7 i 8 l. – poziom III.1 przygotowanie

do egzaminu

Jadwiga Harmak

         -

- świetlica

(20 minut)

zajęcia dodatkowe kl. Ib: czwartek, 7 l.

-poniedziałek,piątek 7/25 - 8/00: zajęcia dodatkowe IIIb,

- wtorek, środa

7/25 - 8/00 - konsultacje

Bogumiła Korzeniowska

-

świetlica

(45 minut)

zajęcia z matematyki -          poniedziałek

7/10 - 8/00

-konsultacje z biologii:

   poniedziałek 7 l.

- zajęcia z matematyki (egzamin) IIIb - czwartek 8 i 9 lekcja

Adrian Furmaniak

-

SKS - piłka siatkowa: wtorek 14/25 - 15/55                  -             -

Anna

Palczak-Skwarek

-

                   -                   -

 koło  muzyczne: poniedziałek 8 i 9 l.

Joanna Początek

             -

-

 

- do XII projekt edukac.:

Janina Strzyż

-

świetlica (45 min)  

Ognisko Misyjne, spotkania (jasełka, wyjazdy, apele)                  -

Renata Wierzbicka

zajęcia z matematyki:

środa 7 l. – kl. IIa

 

 

świetlica (45 min)

praca indywidualna z uczniem zdolnym - przygotowanie do konkursów (wg potrzeb)

- koło z matematyki Ia:wtorek 7 l.

 

- przygotowanie do egzaminu

kl. IIIa: piątek 7/15 – 8/00

Agnieszka Wójcikiewicz

             -

świetlica (45 min)

praca z uczniem zdolnym, wyjazdy na konkursy (w tym sobota, niedziela), przygotowanie imprez

- zajęcia z j. niemieckiego IIIa:   

               wtorek 14/20 - 15/40

- zajęcia z j. niemieckiego IIIb:

          piątek 7/10 - 7/55

- konsultacje I - III:

              poniedziałek 8 l.

  • W szkole codziennie sprawowana jest świetlica:
  1. rano: od godz. 7/15 do 7/45
  2. po lekcjach – wg planu do odjazdu autobusu szkolnego.
  • Codziennie w SP od godz. 13/30 do 15/00 opieka nad dziećmi rodziców pracujących –

           dyżur ponad tzw. „godziny karciane” (każdy nauczyciel wg harmonogramu).

Contribute!
Books!
Shop!