foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

           W Y K A Z   P O D R Ę C Z N I K Ó W   D L A   K L .I PG - rok szkolny 2014/2015:

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/wydawnictwo

uwagi

1.

j.polski

„Między nami”.Podręcznik dla   klasy pierwszej gimnazjum

Agnieszka Łuczak,Ewa Prylińska,Roland Maszka

GWO

bez cwiczeń

2.

j.angielski

„English Plus 2 „

Kolor czerwony

Ben Wetz

Oxford University   Press

podręcznik +zeszyt cwiczen

3.

j.niemiecki

„Kompass 1 Neu „

E.Reymont,A.Sibiga

PWN

podręcznik +cwiczenia

4.

historia

„Podróże w czasie”

Tomasz Małkowski,Jacek Rześniowiecki

GWO

bez cwiczeń

5.

biologia

„Puls życia 1”

M.Jefimow,M.Sęktas

Nowa Era

bez cwiczeń

6.

geografia

‘Puls Ziemi 1”

Roman Malarz

+cwiczenia +atlas geograficzny

7.

matematyka

„Matematyka z plusem   1”

Praca zbiorowa pod   red.M.Dobrowolskiej

GWO

bez cwiczeń

8.

fizyka

„Świat fizyki 1”

Praca zbiorowa pod   red.Barbary Sagnowskiej

bez cwiczeń

9.

chemia

„Ciekawa   chemia”

H.Gulinska, J.Smolinska

WSiP

bez ćwiczeń

10.

muzyka

„Muzyka”

M.Rykowska,Z.Szałko

Operon

bez cwiczeń

11.

religia

‘Szukam Was”

Praca zbiorowa pod   red. ks.Władysława Kubika SJ

WAM

Nowa podstawa programowa   2010

 

         W Y K A Z     P O D R Ę C Z N I K Ó W   D L A   K L A S Y   II PG   - rok szkolny 2014/2015:

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/wydawnictwo

uwagi

1.

j.polski

„Między nami ‘.Podręcznik dla   klasy drugiej gimnazjum.

Agnieszka Łuczak,Ewa Prylińska

GWO

bez cwiczeń

2.

j.angielski

‘English Plus 3”   (kolor zielony)

Janet Hardy-Gould,James Styring

Oxford University   Press

Podręcznik   + zeszyt cwiczeń

3.

j.niemiecki

„Kompass 2 Neu”

E.Reymon , A.Sibiga

P W N

Tylko podręcznik (bez cwiczeń)

4.

historia

„Podróże w czasie”

Tomasz Małkowski , Jarek Rześniowiecki

G W O

bez cwiczeń

5.

biologia

„Puls życia 3 „

B.Sągin,A.Boczarowski , M.Sęktas

Nowa Era

bez cwiczeń;

w kl.II-podręcznik do   kl.III !

6.

geografia

„Puls Ziemi 2”

B.Dobosik , A.Hibszer ,J.Soja

Nowa Era

+cwiczenia +atlas geogr.

7.

matematyka

„Matematyka z plusem     2”

Praca zbiorowa pod   red.M.Dobrowolskiej

GWO

bez cwiczeń

8.

fizyka

„Świat fizyki ,   cz.2 „

Red.Barbara Sagnowska

Zamkor

bez cwiczeń

9.

chemia

„Ciekawa   chemia”

Hanna Gulińska , Janina Smolińska

WSiP

bez cwiczeń

10.

religia

„Jestem z Wami”

Red. Ks.Władysław Kubik SJ

WAM

Nowa podstawa programowa   2010

 

               W Y K A Z   P O D R Ę C Z N I K Ó W D L A   K L A S Y   III PG – rok szk.2014/2015:

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor / wydawnictwo

uwagi

1.

j.polski

„Między nami ‘.Podręcznik dla   kl.trzeciej gimnazjum

Agnieszka Łuczak , Ewa Prylińska

GWO

bez cwiczen

2.

J.angielski

„New Oxford   Gimnazjum Expert-„ repetytorium

Jenny Quintana

Oxford University   Press

podręcznik +zeszyt   cwiczeń tylko klasa   IIIb

Kl.IIIa - tylko   podręcznik

3.

j.niemiecki

„Kompass   Neu   „- kl.IIIb +osoby zdające   egzamin

„ABC   Gimnazjalne „(zielona okładka)-kl.IIIa

E.Reymont,A.Sibiga

PWN

=================

A.D.Jarząbek,D.Koper

PWN

bez cwiczeń

4.

historia

„Podróże w czasie’

Tomasz Małkowski , Jacek Rześniowiecki

GWO

bez   cwiczeń

5.

biologia

‘Puls życia 2”

M.Jefimow

Nowa Era

bez cwiczeń

6.

geografia

„Puls Ziemi 3 „

Roman Malarz

Nowa Era

+cwiczenia +atlas geogr.

7.

matematyka

„Matematyka z plusem   3 „

Praca zbiorowa pod   redakcją M.Dobrowolskiej

GWO

bez cwiczeń

8.

fizyka

„Świat fizyki   3 „

Praca zbiorowa pod   redakcją B.Sagnowskiej

Zamkor

bez cwiczeń

9.

chemia

„Ciekawa chemia ‘

H.Gulińska , J.Smolińska

WSiP

+zeszyt cwiczeń:

„Chemia Nowej Ery”,częśc   3;

D.Babczonek-Wróbel,T.Kulawik,M.Litwin

10.

plastyka

„Plastyka.”Podręcznik dla klas I-III”

Katarzyna Czernicka

Operon

bez cwiczeń

11.

religia

„Chodźmy razem „

Praca zbiorowa pod   redakcją ks.Władysława Kubika SJ

Nowa   podstawa programowa     2010

Contribute!
Books!
Shop!