foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

        ! kwietnia uczniowei klas szóstych przystąpili do sprawdzianu. Prawie czterdzieści osób od godziny 9/00 dumało w hali nad zadaniami z języka polskiego i matematyki. Tego roku nie było pytań dotyczących innych przedmiotów.

       Sprawdzian szóstoklasisty w takiej formie przeprowadziliśmy po raz ostatni. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie napiszą dwie części testu: I część - język polski i matematyka, II część (po przerwie)  - pytania z języka angielskiego.

      Tegoroczne wyniki zostaną przekazane szkole 30 maja.

2014_sprawdzian...
2014_sprawdzian_sp1 2014_sprawdzian_sp1
2014_sprawdzian...
2014_sprawdzian_sp2 2014_sprawdzian_sp2
2014_sprawdzian...
2014_sprawdzian_sp3 2014_sprawdzian_sp3

Contribute!
Books!
Shop!