foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

04 LISTOPADA

odbędą się zebrania wychowawców  z rodzicami:

* godz. 16/30 - spotkanie dotyczące gimnazjum

* godz. 17/00 - spotkanie dotyczące szkoły podstawowej.

 

Prosimy rodziców o kontakt z nami !

Jest to ważne zebranie obrazujące pracę dziecka od września

pod względem nauki i zachowania.

 

Contribute!
Books!
Shop!