foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

                                         

                          Drodzy rodzice!!!

    W związku z możliwością ubiegania się o pomoc w ramach programu rządowego, ,,Wyprawka szkolna” (otrzymanie zwrotu pieniędzy za zakup podręczników szkolnych do klas I, II, III, V szkoły podstawowej i drugiej klasy szkoły pondgimnazjalnej) zwracamy się z prośbą o składanie oświadczeń o dochodach rodziny w gabinecie pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkolnym. Przypominamy, że dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 456zł na osobę w rodzinie (klasy pierwsze kryterium świadczenia rodzinnego – 539zł). Wyprawkę mogą otrzymać również dzieci, których rodzina znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i ich dochód przekracza w/w sumę. Ostateczny termin składania wniosków do 15.09.2013 rok.

Contribute!
Books!
Shop!