foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

Imie i nazwisko nauczyciela

 

Rodzaj zajec

 

Klasa, termin

Alicja Winiarska

trening ortograficzny

kl. II: wtorek 1 lekcja

Radoslawa Stramel-Switenka

kolo polonistyczne

kolo teatralne

kl. IVb, Vb: poniedzialek: 6 i 7 lekcja

(co dwa tygodnie)

Ewa Rózycka

a) kolo matematyczne

b) matematyczne zajecia pozalekcyjne

kl. IVa i IVb: wtorek 7 lekcja

kl. Va i Vb: poniedzialek 6 i 7 lekcja

 

Joanna Poczatek

kolo przyrodnicze

kl. IVa: czwartek 7 lekcja

Malgorzata Noskowska

kolo j. angielskiego

kl. IVb: czwartek 7 lekcja

Bogumila Korzeniowska

konsultacje z przyrody

kl. IV – VI: sroda 6 lekcja        

Jolanta Romaniszyn

kolo muzyczne

wtorek, 8 lekcja

Grzegorz Kozlowski

SKS

kl. V i VI: piatek 7 lekcja

Joanna Sube

a) kolo informatyczne

b) kolo matematyczne

c) zajecia wyrównawcze

       z matematyki

kl. V: wtorek 7 lekcja

kl. VI: sroda 6 i 7 lekcja

kl. VI: czwartek 7 lekcja

Bogumila Stepien

kolo muzyczne

kl. O- VI: poniedzialek 6 i 7 lekcja

     (co dwa tygodnie)

Dorota Deja

a) kolo jezyka polskiego

b) zajecia wyrównawcze

         z jezyka polskiego

c) kolo jezyka polskiego

kl. VI: czwartek 7 lekcja

kl. VI: sroda 6 i 7 lekcja (co dwa tygodnie)

 

kl. IVa: piatek 6 lekcja  

Krystyna Swietalska

kolo ortograficzne

kl. III w Strudze: poniedzialek 1 lekcja

Malgorzata Galazka

konsultacje

z jezyka angielskiego

kl. Va : poniedzialek i sroda 6 i 7 lekcja

Leslaw Nogawka

SKS

kolarstwo

kl. III – VI: czwartek 7 lekcja

od 15 marca:

poniedzialek, sroda, piatek

          godz. 16 - 18       sobota: 9 – 11/30

Janusz Chomicz egzamin i przygotowanie do karty rowerowej

uczniowie, którzy ukonczyli kalendarzowo 10 lat

piatek 13.25 - 14.20 (z wczesniejszym zapisem na zajecia)

Krystyna Witkowska-Nogawka konsultacje z jezyka polskiego klasa Va czwartek 5 lekcja

 

  • W szkole prowadzone sa takze:

               a)  zajecia gimnastyki korekcyjnej dla klas I – III (J. Sube, G. Kozlowski)

               b) na podstawie opinii PPP zajecia wspomagajace ucznia z trudnosciami

                             (matematyka, j. polski)

              c) terapia pedagogiczna (B. Stepien, J. Tryniecka, A. Winiarska)

              d) zajecia gier i zabaw matematycznych (E. Rózycka)

 

  • W szkole codziennie sprawowana jest opieka swietlicowa:

                 a) rano: od godz. 7/15 do 7/45

                 b) po lekcjach – wg planu do odjazdu autobusu szkolnego

                 c) od godz. 13/30 do 15/00 – opieka nad dziecmi rodziców pracujacych

Contribute!
Books!
Shop!