foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Regulamin Szkolnego Konkursu Krasomówczego

„Opowiedz mi legende z Twojego regionu”

1. Organizatorem konkursu jest Szkola Podstawowa w Zespole Szkól w Starych Bogaczowicach.

2. Celem glównym konkursu jest rozbudzanie wsród dzieci i mlodziezy zamilowania do jezyka ojczystego, upowszechnianie kultury i czystosci jezyka, pieknego, sugestywnego wypowiadania mysli, prezentowania barwnym i bogatym jezykiem zdarzen, zjawisk, faktów nierozerwalnie zwiazanych z historia regionu slaskiego.

3. Konkurs krasomówczy przeznaczony jest dla uczniów klas: I-II / III-IV / V-VI

4. Kazdy z uczestników konkursu prezentuje przygotowana przez siebie legende slaska  w pieciominutowym wystapieniu z tolerancja +30 sekund.

5. Jury konkursu dopuszcza mozliwosc wystapienia w efektownych strojach, przebraniach oraz korzystania z rekwizytów.

6. Przy ocenie Jury bedzie bralo pod uwage: sugestywnosc wypowiedzi, jasnosc i logicznosc formulowania mysli, plynnosc oraz poprawnosc wyrazania sie, bogactwo jezyka i jego barwnosc, dobór tematu, odpowiednie wykorzystanie limitu czasu, ogólna prezentacje.

7. Podczas eliminacji zostana wylonieni finalisci, którzy wezma udzial w nastepnym etapie. W przypadku malej liczby zgloszen eliminacje zostana anulowane i wszyscy uczestnicy wystapia  w finale.

8. Oceny wystapien dokona jury powolane przez Organizatora.

Przy ocenie beda brane pod uwage przede wszystkim : zgodnosc prezentowanych tresci z tematyka konkursu, umiejetnosc pamieciowego opanowania tekstu, plynnosc oraz poprawnosc wyslawiania sie, bogactwo jezyka, ogólny wyraz artystyczny.

9. Uczniowie przygotowuja sie do konkursu przez okres ferii zimowych. Zgloszenia beda przyjmowane przez nauczycieli do dnia 13.02.2013 roku.

klasy I-II- p. Alicja Winiarska,

klasy III-VI – p. Radoslawa Stramel- Switenka ,

klasy I-III Struga - p. Krystyna Smieszek – Swietalska

10. Eliminacje konkursowe zostana przeprowadzone od 15.02.- do 20.02.2013 roku.. Wyniki zostana ogloszone do konca lutego 2013 roku na uroczystym apelu.

11. Wszyscy uczestnicy otrzymaja pamiatkowe dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody rzeczowe.

12. Zgloszenia do konkursu sa równoznaczne z akceptacja regulaminu.

 

KARTA ZGLOSZENIA UDZIALU W KONKURSIE KRASOMÓWCZYM

 

Imie i nazwisko ucznia…………………………………………………………………..

 

Klasa……………….

 

Wyrazam zgode na udzial mojego dziecka w Szkolnym Konkursie Krasomówczym

„Opowiedz mi legende z Twojego regionu”

 

Miejscowosc, data……………………………………………………………………….

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna………………………………………………………

Contribute!
Books!
Shop!