foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Regulamin

 

Ogólnopolskiego Konkursu

 

Plastyczno – Fotograficznego

 

„Na szlaku cysterskim”

 

 

1.Organizatorem konkursu jest Zespól Szkól w Starych Bogaczowicach.

 

2.Celem glównym konkursu jest:

 

-  zainteresowanie historia i sztuka Szlaku Cystersów

-   rozwijanie wrazliwosci estetycznej oraz indywidualnych zdolnosci twórczych

 

3. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkól podstawowych.

 

4. Konkurs fotograficzny  przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.

 

5. Do pracy nalezy  dolaczyc  zgode na przetwarzanie danych osobowych oraz zgode na publikacje (zalacznik).

 

6. Prace na konkurs plastyczny i fotograficzny beda oceniane przez komisje konkursowa

24 X 2012 r. o wynikach – laureatach szkoly beda  poinformowane do 26 X 2012 r., wyniki konkursu beda równiez podane na stronie internetowej szkoly.

 

7. Podsumowanie konkursów odbedzie sie  w dniu 31 X 2012r.o godz.12/30

 

8. Komisja konkursowa przyzna nagrody w/w konkursach w kategoriach: I, II , III miejsce, wyróznienie.

 

9.Komisja konkursowa skladac sie bedzie z nauczycieli plastyki, historii, przedstawicieli kultury i nauki.

 

10. Wszystkie sprawy nie objete regulaminem rozstrzygnie Komisja Konkursowa.

 

11. Wyniki zostana ogloszone po zakonczeniu konkursu . Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

 

12.  Przewidziany jest poczestunek dla uczestników i opiekunów.

 

13. Prace plastyczne i fotograficzne przyslane na konkurs nie beda zwracane, staja sie wlasnoscia Zespolu Szkól i beda stanowily element promocyjny Szlaku Cystersów, prezentowania na wystawach z podaniem imienia i nazwiska autora. Autor prac nie bedzie

z tego tytulu dochodzil zadnych roszczen.

 

14. Prace sa wynikiem wlasnej twórczosci i nie naruszaja praw osób trzecich.

 

15. Prace dostarczone  po terminie nie beda brane pod uwage .

 

 

Konkurs plastyczny:

 

1. Prace plastyczne uczniów klas IV-VI szkól podstawowych, nalezy dostarczyc do dnia

24 X 2012 r.

2. Prace nalezy krótko opisac : temat pracy,  imie i nazwisko autora, wiek,  szkola – jej adres ,

e-mail i numer telefonu, imie i nazwisko opiekuna – numer telefonu, e-mail .

3. Format prac A3 lub A4, techniki:  rysunek, malarstwo, techniki graficzne, mieszane.

 

Konkurs fotograficzny:

 

1. Prace fotograficzne uczniów gimnazjum  ( 3 sztuki, format nie mniejszy niz 10 x 15cm a nie wiekszy niz 30 x 40cm  ) nalezy dostarczyc do dnia 24 X 2012 r. Zdjecia nie moga byc oprawione, podklejone.

2. Przy ocenie bedzie brane pod uwage poziom prac, ciekawa ujecie, zgodnosc z tematem.

3.Zdjecia nalezy krótko opisac : temat, obiekt który przedstawia, miejsce , date wykonania,  imie i nazwisko autora, wiek, szkole – jej adres i numer telefonu, imie i nazwisko opiekuna - numer telefonu, e-mail .

 

 

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs sa:

mgr Anna Palczak-Skwarek

mgr Malgorzata Fasciszewska

mgr Ewa Rózycka

mgr Janina Strzyz

mgr Jolanta Romaniszyn

Contribute!
Books!
Shop!