foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Lp

NAZWA IMPREZY

 

ORGANIZATOR

TERMIN

1

Uroczyste rozpoczecie roku szkolnego 2012/2013

L. Nogawka

A. Palczak-Skwarek

3.09.2012

2

Wybór SU

M. Galazka

17 IX

3

Sprzatanie swiata

B. Korzeniowska

IX

4

Szkolny Dzien Sportu

L. Nogawka

+ wychowawcy

IX

5

Otrzesiny klas I

SU

X

6

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Na szlaku cysterskim”

A. Palczak-Skwarek

J. Romaniszyn, J. Strzyz

M. Fasciszewska

X

7

Dzien Edukacji

SU

X

8

Szkolny Konkurs Matematyczny klas I

B. Korzeniowska

X

9

Dzien Papieski – apel

 

J. Romaniszyn

J. Strzyz

X

10

Szkolny Konkurs Chemiczny

 

J. Poczatek

XI

11

Uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania niepodleglosci Polski

E. Bukalska

XI

12

Szkolny Konkurs Fizyczny

J. Chomicz

XI

13

Miedzynarodowy Dzien Pisarzy

J. Harmak

A. Wójcikiewicz

XI

14

Powiatowy Konkurs

„W swiatecznym nastroju”

A. Palczak-Skwarek

 

XII

15

Mikolajki

wychowawcy

XII

16

Dni Projektu

opiekunowie merytoryczni

11 i 12XII      

17

Jaselka Bozonarodzeniowe

 

J. Romaniszyn

J. Strzyz

XII

18

WOSP

B. Korzeniowska

I 2013

19

Bal karnawalowy

wychowawcy

I

20

Szkolny Konkurs Biblijny

J. Romaniszyn

J. Strzyz

I

21

Szkolny Konkurs

Jezyka Niemieckiego

A. Wójcikiewicz

 

I

22

Apel Wielkanocny

J. Romaniszyn

J. Strzyz

III

23

Powiatowy Konkurs „Palma, pisanka, kraszanka”

+ etap szkolny

A. Palczak-Skwarek

 

 

III

24

Targi szkól – prezentacje szkól ponadgimnazjalnych

M. Miela

III

25

Szkolny Konkurs Ornitologiczny

J. Poczatek

IV

26

Dzien Sluzby Zdrowia

B. Korzeniowska

R. Wierzbicka

IV

27

Szkolny Konkurs Ortograficzny

J. Harmak

IV

28

Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Swieta Flagi

J. Romaniszyn

J. Strzyz

 

 

IV

29

„Przed wyborem szkoly ponadgimnazjalnej” - spotkanie ucz. klas II – III z absolwentami naszego gimnazjum

 

M. Miela

 

V

30

Szkolny Konkurs Matematyczny

R. Wierzbicka

V/VI

31

Festyn z okazji Dzien Dziecka

i Dnia Rodziny

wychowawcy

8 VI

32

Pozegnanie klas III

A. Wójcikiewicz

J. Chomicz

VI

33

Uroczyste zakonczenie

roku szkolnego 2011/2012

SU

L. Nogawka

VI

 

Contribute!
Books!
Shop!