foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Lp

NAZWA IMPREZY

 

ORGANIZATOR

TERMIN

1

Uroczyste rozpoczecie roku szkolnego 2009/2010

L. Nogawka

A. Palczak-Skwarek

1.09.2011

2

Sprzatanie swiata

B. Korzeniowska

16.09.2011

3

Dzien Drzewa

M. Szerment

IX/X

4

Pasowanie klas I

A. Winiarska

X

5

Dzien Edukacji

SU + J. Sube

X

6

Blogoslawiony Jan Pawel II - apel

 

J. Romaniszyn

J. Strzyz

X

7

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szlakiem Cystersów”

A. Palczak-Skwarek

X

8

Uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania niepodleglosci Polski

D. Bukalska

XI

9

Konkurs o Wielkiej Brytanii

M. Noskowska

XI

10

Swiatowy Dzien Pluszowego Misia

B. Stepien

XI

11

Szkolny Konkurs Ortograficzny

D. Deja

XI

12

Olimpus

J. Romaniszyn

J. Strzyz

XI

13

Konkurs plastyczny

„W swiatecznym nastroju”

A. Palczak-Skwarek

 

XI/XII

14

Mikolajki

wychowawcy

XII

15

Konkurs Biblijny

J. Romaniszyn

J. Strzyz

XII

16

Konkurs dla klas V – VI

pt. „Polskie Parki Narodowe”

J. Poczatek

XII

17

Konkurs matematyczny „Sezam”

E. Rózycka

XII

18

Swieta w Wielkiej Brytanii

M. Noskowska

XII

19

Jaselka na Boze Narodzenie

J. Romaniszyn

J. Strzyz

XII

20

„Spiewajace Boze Narodzenie”

- konkurs dla klas 0 - VI 

0-III = J. Skarzynska

IV-V = A.Palczak-Skwarek

XII

21

Bal karnawalowy

wychowawcy

I 2012

22

Dzien Babci i Dziadka

nauczyciele 0 - III

I

23

Szkolny Konkurs Matematyczny

E. Rózycka

II

24

Muzyczne Formy Ludowe

A. Palczak-Skwarek

II

25

Szkolny Konkurs Polonistyczny

klas V-VI

D. Deja

III

26

Miedzynarodowy Dzien Teatru - przedstawienie

R. Stramel-Switenka

III

27

Szkolny Konkurs Jezyka Angielskiego

M. Noskowska

III

28

Konkurs Matematyczny „Kangur

E. Rózycka

III

29

Konkurs „Smerfik” 0 - III

J. Tryniecka

D. Dabrowska

III

30

Szkolny Konkurs Ekologiczny klas VI

J. Poczatek

IV

31

Szkolny Konkurs Informatyczny klas V-VI

J. Sube

IV

32

Powiatowy Konkurs

„Palma, pisanka, kraszanka” 

A. Palczak-Skwarek

 

IV

33

Apel Wielkanocny

J. Romaniszyn

J. Strzyz

IV

34

Szkolny Konkurs Recytatorski „Logo-Smerfik”

D. Dabrowska

IV/V

35

Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Swieta Flagi

R. Stramel-Switenka

V

36

Szkolne Matematyczne Potyczki kl. IV-VI

B. Korzeniowska

V

37

Szkolny Konkurs Krasomówczy klas poczatkowych

T. Wojdala

V

38

Dzien Matki

         nauczyciele 0-III

V

39

Szkolny Konkurs Historyczny

E. Bukalska

V

40

Szkolny Konkurs Biologiczny

kl. IV i V

B. Korzeniowska

V/VI

41

Festyn z okazji Dzien Dziecka

i Swieta „Wzorowej Szkoly”

wychowawcy

02.06.2012

42

Szkolne Swieto Sportu

G. Kozlowski

L. Nogawka

VI

43

Uroczyste zakonczenie roku szkolnego 2010/2011

L. Nogawka

A. Palczak-Skwarek

wychowawcy

VI

 

Contribute!
Books!
Shop!