foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

PRZYDZIAL ZAJEC – SZKOLA PODSTAWOWA

 

Lp.

Imie i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wychowawstwo

Opieka nad gab.

Dodatkowe obowiazki

1

 

Janina Skarzynska

edukacja wczesnoszk.

oddzial

5 i 6-latków, kl. I Struga

gab.

5, 6-latków

 

-

2

Teresa Wojdala

edukacja wczesnoszk.

oddzial

pieciolatków

1

 

3

Bogumila Stapien

edukacja wczesnoszk.

oddzial

szesciolatków

7

zespól „Bogaczowiczanie”

4

 

Alicja Winiarska

edukacja wczesnoszk.

klasa I

10

protokoly SP

 

5

Jadwiga Tryniecka

edukacja wczesnoszk.

klasa II

11

przewodniczaca zespolu edukacji wczesnoszkolnej

6

Krystyna Smieszek-Swietalska

edukacja wczesnoszk.

klasa II - III

gab.

kl II-III

nadzór nad szkola filialna w Strudze

przewodniczaca zespolu monitoringu

7

Ewa Rajca

edukacja wczesnoszk.

klasa III

2

kolo ekonomiczne „Grosik”

8

Joanna Sube

informatyka: V,VI

wf: Vab i VIab dz.

matematyka: V

technika: IVa

oddzial przedszk.

IVa

17

- opiekun SU

- opiekun strony szkoly www.zs.p9.pl

9

Janina Strzyz

 

religia: O- VI

IVb

18

 

10

Dorota Deja

 

j. polski: V, VIb

V

-

przewodniczaca zespolu humanistycznego

11

Bogumila Korzeniowska

matematyka: VIa

przyroda: IV – V

technika: IVb, V

VIa

16

opiekun PCK

12

Elzbieta Bukalska

historia:

        IV – VI

VIb

15

-

13

Radoslawa Stramel-Switenka

j. polski: IVb, VIa

oddzial

5 i 6-latków

-

9

kronika szkolna,

 

14

Grzegorz Kozlowski

wf: IV - VI chl.,

SKS

-

hala

koordynator edukacji dla bezpieczenstwa

15

Leslaw Nogawka

wf: IV dz.

-

hala

koordynator d.s. naglosnienia i radiowezla

16

Malgorzata Noskowska

j. angielski: I – VI

-

17

opiekun PCK

17

Anna Palczak-Skwarek

muzyka: IV-VI

plastyka:IV-VI

 

 

-

9

opiekun

„Galerii szkolnej”

18

Joanna Poczatek

przyroda: VI

wdz: V, VI

-

-

-

19

Jolanta Romaniszyn

religia: 0 - VI

-

18

opiekun „Klubu Osmiu”

zespól muzyczny

20

Ewa Rózycka

matematyka:

           IV - VI

-

25

przewodniczaca zespolu matem. – przyrodniczego

21

Magdalena Szerment

edukacja wczesnoszk.

-

-

-

22

Krystyna Witkowska-Nogawka

j. polski: IVa

-

-

-

23

Malgorzata Galazka

j. angielski: IV, V

 

-

-

-

24

Dorota Dabrowska

logopeda

-

gab. logopedy

nadzór nad sprzetem do biofeetback’u

25

Malgorzata Miela

pedagog

-

gab. pedagoga

przewodniczaca zespolu wychowawczego

 

Contribute!
Books!
Shop!