foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

Zalacznik –karta zgloszeniowa

( konkurs historyczny )

I  Powiatowy Plastyczno – Fotograficzno - Historyczny „Szlakiem Cystersów”

 

 

SZKOLA……………………………………………………..............

 

ADRES………………………………………………………………...

 

TELEFON……………………………………………………………....

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ( nauczyciel)

( imie i nazwisko)

 

………….………………………………………………………………

 

 

Konkurs historyczny

Druzyna : ( imie i nazwisko)

 

 

1. …………..………………………………………………………..

 

2 …………………………………………………………………….

 

3. ……………………………………………………………………

 

Miejscowosc ,data…………………………………………..

 

Pieczec Szkoly

 

 

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!