foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

KALENDARZ WYCIECZEK SZKOLY PODSTAWOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

 

Lp

NAZWA IMPREZY

 

ORGANIZATOR

TERMIN

1

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna klasy IV

D.Deja

 

X

2

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna – Rudawy Janowickie (klasy VI)

J. Poczatek

 

X

3

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna klasy 0 - I

A. Winiarska

 

X

4

Wyjazd do galerii lub muzeum

 

A. Palczak-Skwarek

po uzgodnieniu

5

Wyjazd do teatru

 

R. Stramel-Switenka

raz w semestrze

6

Wyjazd do kina

 

R. Stramel-Switenka

 

raz w semestrze

7

Wycieczka do filharmonii

A. Palczak-Skwarek

po uzgodnieniu

 

8

Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra”

J. Poczatek

XI

9

Wycieczka edukacyjna do Ksiaza

 

J. Poczatek

 

IV

10

Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra”

J. Poczatek

IV

11

Wycieczka edukacyjna do Ksiaza

 

J. Poczatek

 

V

12

Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia (klasy VI)

J. Poczatek

 

V

13

Kilkudniowa wycieczka integracyjna klas V

 

D. Bukalska

B. Korzeniowska

V

14

Wycieczka integracyjna klas VI

 

J. Sube

V

15

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna 0 - I

 

A. Winiarska

V/VI

16

 

17

 

18

 

19

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna klasy IV

Wycieczka czlonków zespolu "Bogaczowiczanie" 

Wycieczka czlonków kola przyrodniczego

Wyjazd na basen - kl. VI

 

D.Deja

 

B. Stepien

 

B. Stepien

 

J. Sube

V/VI

 

V/VI

 

V/VI

 

V/VI

20

Wycieczka na zakonczenie klas VI (lub zielona szkola)

 

J. Sube

 

VI

 

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!