foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

KALENDARZ IMPREZ , AKCJI I KONKURSÓW

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

Lp

NAZWA IMPREZY

 

ORGANIZATOR

TERMIN

1

Uroczyste rozpoczecie roku szkolnego 2010/2011

L. Nogawka

A. Palczak-Skwarek

1.09.2010

2

Dzien Sportu

L. Nogawka

A. Palczak-Skwarek

IX

3

Sprzatanie swiata

B. Korzeniowska

 

IX

4

Wybór SU

M. Galazka

13 IX 2010

5

Dzien Chlopaka

SU + M. Galazka

04 X 2010

6

Otrzesiny klas I

SU + M. Galazka

X

7

Jubileusz 65-lecia Szkoly

wszyscy nauczyciele

16 X 2010

8

Dzien Edukacji

SU

X

9

Egzamin na karte rowerowa i motorowerowa (I edycja)

J. Chomicz

X

10

Dzien Papieski – apel

 

J. Strzyz

ks. J. Biernacki

X

11

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szlakiem Cystersów”

M. Fasciszewska

A. Palczak-Skwarek

J. Strzyz

X

12

Dzien Drzewa

 

B. Korzeniowska

J. Poczatek

X

13

Góra grosza

SU

X/XI

14

Uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania niepodleglosci Polski

A. Wójcikiewicz

13 XI 2010

15

Szkolny Konkurs Ekologiczny

J. Poczatek

XI

16

Powiatowy Konkurs

„W swiatecznym nastroju”

+ etap szkolny

A. Palczak-Skwarek

 

XI/XII

17

Mikolajki

wychowawcy

XII

18

Powiatowy Konkurs Muzyczny „Spiewajace Boze Narodzenie”

A. Palczak-Skwarek

XII

19

Jaselka Bozonarodzeniowe

 

J. Strzyz

ks. J. Biernacki

XII

20

Bal karnawalowy

wychowawcy

I 2011

21

Szkolny Konkurs Fizyczny

J. Chomicz

II

22

Targi szkól – prezentacje szkól ponadgimnazjalnych

M. Miela

III

23

Miedzynarodowy Dzien Teatru

 

D. Deja

J. Harmak

III/IV

24

Apel Wielkanocny

J. Strzyz

ks. J. Biernacki

IV

25

„Jan Pawel II i jego pontyfikat” - apel

J. Strzyz

ks. J. Biernacki

IV

26

Powiatowy Konkurs „Palma, pisanka, kraszanka” + etap szkolny

A. Palczak-Skwarek

 

 

IV

27

Dzien Sluzby Zdrowia

 

D. Deja,

B. Korzeniowska,

M. Miela

R. Wierzbicka

 

IV

28

Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Swieta Flagi

 

E.Rózycka

 

IV

29

„Przed wyborem szkoly ponadgimnazjalnej” - spotkanie ucz. klas II – III z absolwentami naszego gimnazjum

 

M. Miela

 

V

30

Egzamin na karte rowerowa i motorowerowa (II edycja)

J. Chomicz

V

31

Szkolny Konkurs Matematyczny

E. Rózycka

R. Wierzbicka

V

32

Festyn z okazji Dzien Dziecka

i „Wzorowej Szkoly”

wychowawcy

VI

33

Uroczyste zakonczenie roku szkolnego 2010/2011

 

SU

VI

 

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!