foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

KALENDARZ IMPREZ , AKCJI I KONKURSÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

Lp

NAZWA IMPREZY

 

ORGANIZATOR

TERMIN

1

Uroczyste rozpoczecie roku szkolnego 2009/2010

L. Nogawka

A. Palczak-Skwarek

1.09.2010

2

„Sprawny Dolnoslazaczek”

T. Wojdala

r. szk. 2010/2011

3

Dzien Sportu

G. Kozlowski

J. Sube

IX

4

Sprzatanie swiata

B. Korzeniowska

IX

5

Jubileusz 65-lecia Szkoly

wszyscy nauczyciele

16.10.2010

6

Pasowanie klas I

J. Tryniecka

16.10.2010

7

Dzien Edukacji

SU + J. Sube

13.10.2009

8

Dzien Papieski – apel

 

J. Strzyz

ks. J. Biernacki

X

9

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szlakiem Cystersów”

  1. Fasciszewska
  1. Palczak-Skwarek

J. Strzyz

X

10

Góra grosza

SU

X/XI

11

Dzien Drzewa

 

B. Korzeniowska

J. Poczatek

X

12

Szkolny Konkurs Ortograficzny IV-VI (I etap)

R. Stramel-Switenka

X

13

Uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania niepodleglosci Polski

D.Bukalska

10.11.2010

14

Powiatowy Przeglad Form Muzycznych – Ludowych

(+ etap szkolny)

  1. Palczak-Skwarek

XI/XII

15

Powiatowy Konkurs

„W swiatecznym nastroju”

+ etap szkolny

  1. Palczak-Skwarek

R. Stramel-Switenka

T. Wojdala

XI/XII

16

Mikolajki

wychowawcy

XII

17

Koledy w jezyku angielskim

M. Noskowska

XII

18

Konkurs „Spiewajace Boze Narodzenie”

+ etap szkolny

0-III = J. Skarzynska

IV-V = A.Palczak-Skwarek

B. Stepien

T. Wojdala

 

XII

19

Jaselka Bozonarodzeniowe

 

J. Strzyz

ks. J. Biernacki

XII

20

Bal karnawalowy

wychowawcy

I 2011

21

Dzien Babci i Dziadka

nauczyciele 0 - III

I

22

Szkolny Konkurs Matematyczny klas II-III (I etap)

R. Wierzbicka

T. Wojdala

I

23

Walentynki – tradycje anglosaskie

M. Noskowska

II

24

„Kocyk dla pieska”

B. Korzeniowska

J. Poczatek

II/III

25

Szkolny Konkurs Recytatorski „Smerfik” (kl. 0-III)

J. Tryniecka

III

26

Miedzynarodowy Dzien Teatru

D.Deja

III

27

Szkolny Konkurs Jezyka Angielskiego

M. Noskowska

III

28

Konkurs Ekologiczny

dla 6-latków

  1. Stepien

III

29

Przyrodniczy Konkurs Plastyczny 0 - III

B. Stepien

III

30

Szkolny Konkurs Ortograficzny IV –VI (II etap)

R. Stramel-Switenka

III

31

Szkolny Konkurs Literacki klas II-III

T. Wojdala

III/IV

32

Powiatowy Konkurs „Palma, pisanka, kraszanka” + etap szkolny

  1. Palczak-Skwarek

 

IV

33

Apel Wielkanocny

J. Strzyz

ks. J. Biernacki

IV

34

Dzien Sluzby Zdrowia

 

D. Deja

B.Korzeniowska

M. Miela

R. Wierzbicka

 

IV

35

Szkolny Konkurs Przyrodniczy (kl. IV-VI)

J. Poczatek

IV

36

„Jan Pawel II i jego pontyfikat” - apel

J. Strzyz

ks. J. Biernacki

IV

37

Dzien Ziemi

J. Poczatek

IV

38

Szkolny Konkurs Informatyczny kl. III-IV

J. Sube

IV

39

Turniej Ekologiczny

„Z przyroda za pan brat” (0-VI)

B. Stepien

 

IV

40

Szkolny Konkurs Matematyczny kl. II-III (I etap)

R. Wierzbicka

       T. Wojdala

IV/V

41

Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Swieta Flagi

SU + J. Sube

V

42

Dzien Matki

nauczyciele 0-III

V

43

Szkolny Konkurs Informatyczny klas V-VI

J. Sube

V

44

Szkolny Konkurs Matematyczny klas IV-VI

B. Korzeniowska

J. Sube

V

45

Konkurs logopedyczny „0”

D. Dabrowska

V/VI

46

Festyn z okazji Dzien Dziecka

i Swieta „Wzorowej Szkoly”

wychowawcy

VI

47

Uroczyste zakonczenie roku szkolnego 2010/2011

 

SU + wychowawcy

VI

 

 

Contribute!
Books!
Shop!