foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Lp.

Imie i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wychowawstwo

Opieka nad gab.

Dodatkowe

obowiazki

1

ksiadz Jacek Biernacki

religia: IIIab

-

-

-

2

Elzbieta Bukalska

historia: I - II

-

-

-

3

Janusz Chomicz

fizyka: I-III

informatyka:

I –II

zaj. tech.: I - II

 

Ib

 

12

- administrator strony szkoly www.zs.p9.pl

- e-klasa GM

- opieka nad komputerami

4

Dorota Deja

j. polski: II – III

-

10

przewodniczaca zespolu humanistycznego

5

Malgorzata Fasciszewska

historia: III

wos: IIIa

geografia: I - III

 

-

 

-

 

-

6

Malgorzata Galazka

j. angielski: I –III

IIIa

19

-studio jezykowe

opiekun SU

7

Jadwiga Harmak

j. polski: I - II

-

5

opiekun szkolnej gazetki „Kleks”

8

Bogumila Korzeniowska

matematyka: III

biologia: I – III

wdz: I - II

 

 

opiekun PCK

9

Grzegorz Kozlowski

wf: III ab ch.

-

hala

koordynator d.s. bezpieczenstwa

10

Malgorzata Noskowska

j. angielski: II

-

-studio jezykowe

-

11

Leslaw Nogawka

wf: I – III dz.

fakultet wf:

I – II

-

hala

- koordynator d.s. naglosnienia i radiowezla

- opiekun sekcji kolarstwa

(LKKS Górnik W-ch)

12

Anna Palczak-Skwarek

muzyka: I – III

plastyka: I – III

zaj. art. I – II

fakultet wf: I- II

IIIb

10

dekoracja szkoly

13

Joanna Poczatek

chemia: I – III

-

-

- ksiega protokolów

- opiekun LOP

14

Ewa Rózycka

matematyka: Iia

Iia

6

-

15

Janina Strzyz

religia: Iab, Iib

-

-

-

16

Renata Wierzbicka

matematyka:

I – III

Iib

25 SP

- przewodniczaca zespolu matem. – przyrodniczego

- opiekun PCK

17

Krystyna Witkowska-Nogawka

wos: Iiab, IIIa

 

-

-

-

18

Agnieszka Wójcikiewicz

j. niemiecki:

I – III

Ia

9

przewodniczaca zespolu monitoringu GM

19

Malgorzata Miela

pedagog

-

gab. pedagoga

przewodniczaca zespolu wychowawczego

Contribute!
Books!
Shop!