foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Zmiany w nauczaniu od 9.11.2020 r.

 

Zgodnie z decyzją premiera, ogłoszoną w dniu 4 listopada br. na konferencji prasowej:

  1. Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie będą realizowali naukę zdalnie poprzez platformę Teams. Wkrótce rodzice otrzymają od wychowawców klas film instruktarzowy oraz login i hasło do platformy.
  2. Do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w klasach IV-VIII, będzie odbywać się według obowiązujących zasad.
  3. Oddział przedszkolny w szkole będzie funkcjonował bez zmian. Dla dzieci dojeżdżających będzie zapewniony dowóz.
  4. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych istnieje możliwość zapewnienia uczniom klas ósmych konsultacji indywidualnych lub w małych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
  5. Wolne dni w listopadzie.

11 listopada – Święto Niepodległości

12-13 listopada – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

6. Od poniedziałku, 9 listopada br. świetlica szkolna może zapewnić opiekę dla uczniów dla dzieci z klas 0-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (służby mundurowe, medyczne) - Prosimy Rodziców uczniów kl. 1-3, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 o informację telefoniczną do 6 listopada do godz. 11.00 do sekretariatu szkoły 

o konieczności zapewnienia opieki w świetlicy od 9 listopada.

 

Proszę wszystkich uczniów i rodziców o śledzenie zmian na stronie szkoły oraz czytanie informacji przekazywanych przez e-dzienniku Librus. 

Contribute!
Books!
Shop!