foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Szanowni Państwo

 

W dzienniku elektronicznym Librus są dokumenty dotyczace zapisu uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021. Dokumenty można również otrzymać w sekretariacie szkoły. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem świetlicy, wypełnienie Karty zapisu przez zainteresowanych rodziców oraz złożenie dokumentów do dnia 3.07.2020 r. w sekretariacie szkoły. 

Contribute!
Books!
Shop!