I semestr

Data   Godz. kl. 0-IV Godz. kl. V-VIII
12.09.2019 Pierwsze zebranie –organizacja roku szkolnego 16:30 17:00
04.11.2019 Zebranie semestralne 17:00 16:30
09.12t.2019 Zebranie na miesiąc przed klasyfikacją semestralną 16:30 17:00
27.01.2020 Wywiadówka –podsumowanie I semestru 17:00

16:30

II semestr

Data   Godz. kl. 0-IV Godz. kl. V-VIII
09.03.2020 Zebranie dotyczące ocen 16:30 17:00
06.04.2020 Zebranie semestralne 17:00 16:30
11.05.2020 Zebranie na miesiąc przed klasyfikacją końcowo roczną 16:30 17:00

UWAGA- godz. zebrań mogą ulec zmianie