Dyrekcja Szkoły Podstawowej i wychowawcy klas zapraszają rodziców/opiekunów na pierwsze zebrania klasowe, które odbędą się 12 września 2019 r. według harmonogramu:

godz. 16.30 - rodzice/opiekunowie uczniów klas 0-III,
godz. 17.00 - rodzice/opiekunowie uczniów klas IV-VIII,

 

Zapraszamy!