Zgodnie z wytycznymi Dolnosląskiego Kuratora Oświaty w dniu 03 czerwca 2019 r. o godz. 16:30 zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów na zebrania, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiąujące na terenie naszej szkoły oraz instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowawczej. 

Z poważaniem

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach