Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach przypomina iż w dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 r. w czasie egzaminów gimnazjalnych klasy VI, VII, VIII mają wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pozostałe klasy obowiązuje normalny tok nauki. Podczas egzaminu ósmoklasisty  w dniach 15 – 17 kwietnia wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych mają klasy V, VI, VII pozostałe klasy obowiązuje normalny tok nauki

                                                                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                        mgr  Adrian Furmaniak