29 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej gościliśmy Łowczego Okręgowego Pana Kazimierza Krukowskiego i Pana Jana Koconia. Przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat pracy myśliwego i leśnika dla klas I – III oraz klas V. Dzieci z ogromną uwagą słuchały interesujących opowieści Panów. Miały także okazję spróbować gry na trąbce sygnałowej, co udało się tylko nielicznym. Goście przynieśli ze sobą prezenty dla dzieci
z klas młodszych: gry i puzzle edukacyjne. Uczniowie wręczyli obu Panom piękne podziękowania od organizatorów spotkania, laurki namalowane przez dzieci oraz wspaniałe stroiki świąteczne wykonane przez Panią Alicję Winiarską.

Dziękujemy serdecznie Panu Łowczemu Okręgowemu  Kazimierzowi Krukowskiemu
i Panu Janowi Koconiowi za zrealizowanie pouczających zajęć.

organizatorzy: Krystyna Świętalska

                                                                                                         Janina Skarżyńska