16 i 17 marca - rekolekcje (poniedziałek i wtorek)

 

Organizacja pracy:

1. Kursy autobusu szkolnego rano i po lekcjach - wg stałego planu.

2. Lekcje wg stałego planu.

3. Msza św. w kościele:

a) godz. 10/00: klasy 0 - VI,

b) godz. 11/00: klasy I - III GM.

4. Świetlica wg stałego planu.