12 II 2015r. odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach. Do II etapu zakwalifikowało się troje uczniów z klasy III b - Arletta Burdek, Paulina Fąka i Karol Wojtkowski. II etap miał charakter ustny. Uczniowie rywalizowali w grupach, a zadania, z którymi musieli się zmierzyć, dotyczyły wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz umiejętności komunikowania się w j. angielskim w różnych sytuacjach życiowych. Organizatorzy konkursu położyli nacisk na komunikację i reakcję na postawione problemy. Uczniowie musieli np. : zareklamować wylosowany produkt, odegrać scenki, wykazać się znajomością wiedzy nt. filmu, muzyki, polityki czy słynnych postaci angielskiego obszaru językowego. Uczniowie naszej szkoły zdobyli III miejsce wykazując się szeroką wiedzą i wysokim poziomem znajomości języka angielskiego, również kreatywnością, humorem i odwagą. 

Udział w konkursach to dodatkowa forma kształcenia języka oraz motywacja do pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem różnych sprawności językowych.

Tym bardziej cieszy udział uczniów i ich sukcesy w konkursach. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego "Pionier" ucz. kl. III b Arletta Burdek zdobyła tytuł laureata, a Paulina Fąka i Karol Wojtkowski (kl. III b) - uzyskali wyróżnienie. W Olimpiadzie "Olimpus" tytuł laureata ponownie uzyskała Arletta Burdek oraz Karol Wojtkowski. Gratulacje!

Te wysokie wyniki to m.in. efekt dodatkowej, systematycznej pracy pozalekcyjnej realizowanej na zajęciach koła języka angielskiego.