Miło mi poinformować, że Wiktoria Wójtowicz, uczennica klasy VI otrzymała

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Podróż moich marzeń”

Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Elżbieta Dzikowska - podróżniczka, dziennikarka, sinolog, krytyk sztuki oraz Muzeum Podróżników im.Tony Halika w Toruniu.

Celem konkursu było :
- Przybliżenie uczestnikom sylwetki dziennikarza, podróżnika i filmowca - Tony Halika 
- Rozwijanie wrażliwości dzieci na otaczający świat 
- Rozwijanie nawyków ekologicznych 
- Propagowanie idei edukacji globalnej 
- Zachęcanie dzieci do rozwijania swoich pasji i zainteresowań 
- Danie szansy młodym artystom na zaprezentowanie swoich prac szerszemu kręgu odbiorców

Praca  Wiktorii ukaże się również na łamach czasopisma „W podróży”- patrona konkursu,

w pociągach PKP oraz w hotelach .

Gratulacje, życzę dalszych sukcesów !!!

Nauczyciel plastyki Anna Palczak-Skwarek