W Y K A Z   P O D R Ę C Z N I K Ó W   D L A   K L .IV SP - rok szkolny 2014/2015:

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/wydawnictwo

uwagi

1.

j.polski

„Między nami 4 ”

A.Łuczak,A.Murdzak   GWO

bez cwiczeń

2.

j.angielski

„Steps in English   1 „

Tim   Falla , Paul A Davies ,S.Wheeldon,P.Shipton

Oxford

+ cwiczenia

3.

historia

„Wczoraj i dziś „

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

bez cwiczeń

4.

przyroda

„Tajemnice przyrody „

Joanna Stawarz,Feliks Szlajfer

Nowa Era

+zeszyt cwiczeń

5.

matematyka

„Matematyka 2001 „

Podręcznik do nauczania   matematyki w klasie   4

Maria Cieńska,Justyna Chądzyńska,Maria Białek

WSiP

+zeszyt cwiczeń I

6.

plastyka

„Plastyka.Ciekawi świata”

Anita Przybyszewska- Pietrasiak

bez cwiczeń

7.

muzyka

„Muzyka i my”, „Zagrajmy„ , „Zaśpiewajmy „

Monika Gromek , Grażyna Klibach

Nowa Era

Komplet podręczników na   3 lata + cwiczenia

8.

religia

„Zaproszeni przez Boga”

Pr.zbiorowa pod przew. ks.Z.Marka

WAM

 

 

W Y K A Z   P O D R Ę C Z N I K Ó W   D L A   K L A S Y  V - rok szkolny 2014/2015:

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor /wydawnictwo

uwagi

1.

j.polski

„Między nami 5 „

A.Łuczak,A.Murdzak

GWO

bez cwiczen

2.

j.angielski

„Steps in English 2 „

T.Thompson

Oxford

+cwiczenia

3.

historia

„Wczoraj i dziś”

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

bez cwiczeń

4.

przyroda

„Tajemnice przyrody 5 ”

Janina Ślósarczyk,Ryszard Kozik,Feliks Szlajfer

Nowa Era

+zeszyt   cwiczeń

5.

matematyka

„Matematyka   2001”.Podręcznik do nauczania   matematyki w klasie   5

Maria Cieńska , Justyna Chądzyńska,Maria Białek

WSiP

+zeszyt cwiczeń

6.

plastyka

„Plastyka.Ciekawi świata”

Anita Przybyszewska – Pietrasiak

Operon

bez cwiczeń ;

kontynuacja podręcznika z   kl.IV

7.

muzyka

„Muzyka i my”, „Zaśpiewajmy „ , „Zagrajmy”

Monika Gromek,Grażyna Klibach

Nowa Era

bez cwiczeń;

kontynuacja   wszystkich podręczników

8.

religia

„Obdarowani przez Boga „

Ks.Z.Marek , A.Walulik

WAM

 

 

W Y K A Z   P O D R Ę C Z N I K Ó W D L A   K L A S Y   VIa,b   - rok szk. 2014/2015:

Lp.

przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/wydawnictwo

uwagi

1.

j.polski

„Czarowanie   słowem’.Podręcznik dla szkoły   podstawowej

A.Kania ,K.Kwak ,J.Majchrzak-Broda

WSiP

Stara   wersja

bez cwiczeń

2.

j.angielski

„Steps in English   3 „

P.Davis,P.Shipton,T.Falla,E.Palczak

Oxford

+cwiczenia

P.Shipton,

S.Wheeldon

3.

historia

‘Wczoraj i dziś”

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

bez cwiczeń

4.

przyroda

„Tajemnice przyrody 6”

A.Czerny , K.Grzybowska-Mnich,M.Lach

Nowa Era

+zeszyt cwiczeń

5.

matematyka

„Matematyka   2001”.Podręcznik do szkoły   podstawowej dla klasy   6.

Maria Cieńska,Justyna Chądzyńska,Maria Białek

WSiP

+zeszyty cwiczeń I     i II

6.

plastyka

„Ciekawi   świata ‘.Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Operon

Kontynuacja podręcznika ;

bez cwiczeń

7.

muzyka

„Muzyka i my”,”Zaśpiewajmy”, „Zagrajmy „

Monika Gromek ,Grażyna Klibach

Nowa Era

Kontynuacja wszystkich podręczników;

bez cwiczeń

8.

religia

„Przemienieni przez Boga”

Praca pod red.Zbigniewa Marka SJ,ASnny Walusik CSFN

WAM

bez cwiczeń