W Y K A Z   P O D R Ę C Z N I K Ó W  O D D Z I A Ł  P R Z E D S Z K O L N Y

rok szkolny 2014/2015:

Lp.

przedmiot

tytuł

Autor/wydawnictwo

uwagi

1.

Edukacja przedszkolna

„Odkrywam siebie.Szkoła tuż-tuż”.Roczne przygotowanie przedszkolne

Wiesława Żaba – Żabińska

MAC

Komplet

(4 zeszyty)

2.

religia

Seria :”Kochamy dobrego Boga”

W.Kubik SJ

WAM

Pomoce zamawia katecheta

          

W Y K A Z     P O D R Ę C Z N I K Ó W   D L A   K L .I S P - rok  szkolny : 2014/2015:

Lp.

przedmiot

tytuł

Autor/wydawnictwo

Uwagi

1.

j.angielski

„New English Adventure   1”

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

Longman

+ zeszyt cwiczeń

2.

religia

„Jesteśmy w Rodzinie   Pana Jezusa

Red.W.KubikSJ

WAM

+zeszyt cwiczeń

3.

Edukacja polonistyczno-przyrodniczo-społeczna

„Nasz elementarz”,

cz.1-4;   podręcznik do   szkoły podstawowej

Maria Lorek,

Lidia Wollman

Podręcznik ministerialny

 

          

W Y K A Z   P O D R Ę C Z N I K Ó W     D L A   K L. II S P - rok szkolny 2014/2015 :

Lp.

przedmiot

tytuł

Autor/wydawnictwo

uwagi

1.

Edukacja   polonistyczno-przyrodniczo-społeczna

„Kolorowa klasa” ,częśc I   i II

A.Mitoraj-Hebel

Operon

Tylko 2 części   podręcznika ( bez

kart cwiczeń )

2.

j.angielski

„New Sparks 2 Plus”

Oxford

+ cwiczenia

3.

religia

„Kochamy Pana Jezusa „

Ks.W.Kubik

WAM

+ cwiczenia

 

         W Y K A Z   P O D R Ę C Z N I K Ó W   D L A   K L. III SP - rok szkolny 2014/2015 :

Lp.

przedmiot

tytuł

Autor/wydawmicwo

uwagi

1.

Edukacja   polonistyczno-przyrodniczo-społeczna

„Kolorowa klasa „, częśc I i   II

A.Mitoraj-Hebel

Operon

Tylko 2 części podręcznika   (bez   kart cwiczeń )

2.

j.angielski

„New Sparks 3   Plus „

M.Szpotowicz,M.Szulc-Kurpaska

Oxford

+cwiczenia

3.

religia

‘Przyjmujemy Pana Jezusa „

Red.ks.Kubik,ks.G.Łuczak,,T.Czarnecka

WAM

+ cwiczenia