7 czerwca w Krzyżowej nasze gimnazjalistki wzięły udział w XVI Dolnośląskich Spotkaniach Kulturalnych organizowanych przez Zarząd Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego z Wrocławia. Impreza finansowana była przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Rzeczpospolitej Polski oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu pod hasłem „Niederschlesisches Kulturtreffen”. Co roku odbywają się tu popisy artystyczne zespołów i solistów związanych ze stowarzyszeniami mniejszości niemieckiej z całego Dolnego Śląska oraz Piły i Zielonej Góry. Na zaproszenie Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-kulturalnego z Wałbrzycha naszą szkołę reprezentowały Marlena Lechowicz i Karolina Dyga. Marlena swym pięknym śpiewem oczarowała publiczność. Wykonała piosenkę po niemiecku „Du bis ein Ton”, merytorycznie do występu przygotowali dziewczynki p. Agnieszka Wójcikiewicz i p. Janusz Chomicz. Karolina grała na keyboardzie, dziewczętom akompaniował na gitarze p. Janusz Chomicz. Nasz występ został przyjęty gromkimi brawami. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze.

   Przegląd twórczości niemieckiej to impreza, która daje uczestnikom okazję do wzięcia udziału w warsztatach i animacjach językowych. Młodzież miała również możliwość zwiedzenia kompleksu Krzyżowej z przewodnikiem.

Uczestnictwo w tym spotkaniu wzbogaciło naszych uczniów o nowe doświadczenia. Organizatorem wyjazdu był p. Janusz Chomicz od lat współpracujący z Niemieckim Towarzystwem Społeczno-kulturalnym w Wałbrzychu.

   Tutaj można obejrzeć ten występ: http://youtu.be/aNfSHv3kdpQ